วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์