เมื่อวันที่ 14 - 15 เมษายน 2567 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) นำโดยนายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์